zondag 23 september 2018

Spelen is leren 😊
 Musiceren
Sinterklaas, het is hierlangs! 

Voelen aan de schoenen van het theaterstuk: la tête à l'envers